Kurs Ministranta Słowa Bożego (lektora)

 

VI edycja (2017/2018)

 

 

 

Kontynuując zeszłoroczną inicjatywę pragniemy zaprosić na VI edycję kursu dla ministrantów, którzy pragną zdobyć kolejny stopień posługi przy ołtarzu.

Kurs lektorski trwa od października do czerwca włącznie. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu w budynkach Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum oraz Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zgodnie z wypracowaną praktyką zajęcia będą się odbywały od października do czerwca raz w miesiąc. Rozpoczęcie o godz. 09.30; zakończenie o 13.15. 

Podczas każdego z tych spotkań zostaną przeprowadzone wykłady i ćwiczenia mające na celu nie tylko zdobycie wiedzy intelektualnej, ale także wyrobienie postawy wewnętrznej charakterystycznej dla funkcji lektora.

Na kurs uczęszczać mogą ministranci wyróżniający się odpowiednim zachowaniem, gorliwością i posiadający odpowiednie warunki głosowe.

Kurs jest bezpłatny. Jedyne opłaty jakie są ponoszone to cena krzyża.

Kurs zakończy się błogosławieństwem Księdza Arcybiskupa podczas Diecezjalnej Pielgrzymki Służby Liturgicznej w czerwcu w Stoczku Klasztornym.

Kursem opiekować się będą: ks. Paweł Grzesiak i ks. Paweł Mórawski

 

TERMINY KOLEJNYCH SPOTKAŃ:

14 października 2017

18 listopada 2017

16 grudnia 2017

13 stycznia 2018

24 lutego 2018

10 marca 2018

7 kwietnia 2018

12 maja 2018