Kurs Ministranta Słowa Bożego (lektora)

 

VII edycja (2018/2019)

 

 

 

Kontynuując zeszłoroczną inicjatywę pragniemy zaprosić na VII edycję kursu dla ministrantów, którzy pragną zdobyć kolejny stopień posługi przy ołtarzu.

Kurs lektorski trwa od października do czerwca włącznie. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu w budynkach Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum oraz Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zgodnie z wypracowaną praktyką zajęcia będą się odbywały od października do czerwca raz w miesiąc. Rozpoczęcie o godz. 09.30; zakończenie o 13.15. 

Podczas każdego z tych spotkań zostaną przeprowadzone wykłady i ćwiczenia mające na celu nie tylko zdobycie wiedzy intelektualnej, ale także wyrobienie postawy wewnętrznej charakterystycznej dla funkcji lektora.

Na kurs uczęszczać mogą ministranci wyróżniający się odpowiednim zachowaniem, gorliwością i posiadający odpowiednie warunki głosowe.

Kurs jest bezpłatny. Jedyne opłaty jakie są ponoszone to cena krzyża.

Kurs zakończy się błogosławieństwem Księdza Arcybiskupa w czerwcu w Archikatedrze we Fromborku.

 

TERMINY KOLEJNYCH SPOTKAŃ:

20 października 2018

16 listopada 2018

1 grudnia 2018

5 stycznia 2019

16 lutego 2019

16 marca 2019

6 kwietnia 2019

11 maja 2019