Kurs Ministranta Słowa Bożego (lektora)

 

VIII edycja (2019/2020)

 

 

Kontynuując zeszłoroczną inicjatywę pragniemy zaprosić na VIII edycję kursu dla ministrantów, którzy pragną zdobyć kolejny stopień posługi przy ołtarzu.

Kurs lektorski trwa od października do czerwca włącznie. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu w budynkach Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum oraz Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zgodnie z wypracowaną praktyką zajęcia będą się odbywały od października do czerwca raz w miesiąc. Rozpoczęcie o godz. 09.30; zakończenie o 13.15. 

Podczas każdego z tych spotkań zostaną przeprowadzone wykłady i ćwiczenia mające na celu nie tylko zdobycie wiedzy intelektualnej, ale także wyrobienie postawy wewnętrznej charakterystycznej dla funkcji lektora.

Na kurs uczęszczać mogą ministranci wyróżniający się odpowiednim zachowaniem, gorliwością i posiadający odpowiednie warunki głosowe.

Kurs jest bezpłatny. Jedyne opłaty jakie są ponoszone to cena krzyża.

Kurs zakończy się błogosławieństwem Księdza Arcybiskupa w czerwcu podczas Archidiecezjalnej Pielgrzymki Służby Liturgicznej w Krośnie.

 

TERMINY KOLEJNYCH SPOTKAŃ:

26 października 2019

9 listopada 2019

14 grudnia 2019

4 stycznia 2020

15 lutego 2020

14 marca 2020

18 kwietnia 2020

9 maja 2020