Kurs Ceremoniarzy Parafialnych Archidiecezji Warmińskiej

 

VII edycja (2019/2020)

 

   

Kurs Ceremoniarza parafialnego przeznaczony jest dla ministrantów Słowa Bożego, którzy ukończyli kurs lektorski i wykazują się gorliwością w pełnieniu swojej posługi. Celem kursu jest głębsze rozumienie liturgii oraz lepsze poznanie wszystkich przepisów dotyczących różnych celebracji liturgicznych. W ramach ćwiczeń praktycznych kandydaci będą doskonalić swoje umiejętności kierowania zespołami ludzi posługujących w celebracjach niedzielnych i świątecznych, a także w czasie świętego Triduum Paschalnego, odpustu parafialnego i innych uroczystości diecezjalnych.

Kurs odbędzie się w budynkach Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum oraz Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zgodnie z wypracowaną praktyką zajęcia będą się odbywały od października do czerwca raz w miesiąc. Rozpoczęcie o godz. 09.30; zakończenie o 13.15. 

Kurs jest bezpłatny. Jedyne opłaty jakie są ponoszone to cena krzyża ceremoniarza.

Kurs zakończy się błogosławieństwem Księdza Arcybiskupa w czerwcu podczas Archidiecezjalnej Pielgrzymki Służby Liturgicznej w Krośnie.

 

TERMINY KOLEJNYCH SPOTKAŃ:

26 października 2019

9 listopada 2019

14 grudnia 2019

4 stycznia 2020

15 lutego 2020

14 marca 2020

18 kwietnia 2020

9 maja 2020