Kurs Ceremoniarzy Parafialnych Archidiecezji Warmińskiej

 

VI edycja (2018/2019)

 

  

 

Kurs Ceremoniarza parafialnego przeznaczony jest dla ministrantów Słowa Bożego, którzy ukończyli kurs lektorski i wykazują się gorliwością w pełnieniu swojej posługi. Celem kursu jest głębsze rozumienie liturgii oraz lepsze poznanie wszystkich przepisów dotyczących różnych celebracji liturgicznych. W ramach ćwiczeń praktycznych kandydaci będą doskonalić swoje umiejętności kierowania zespołami ludzi posługujących w celebracjach niedzielnych i świątecznych, a także w czasie świętego Triduum Paschalnego, odpustu parafialnego i innych uroczystości diecezjalnych.

Kurs odbędzie się w budynkach Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum oraz Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zgodnie z wypracowaną praktyką zajęcia będą się odbywały od października do czerwca raz w miesiąc. Rozpoczęcie o godz. 09.30; zakończenie o 13.15. 

Kurs jest bezpłatny. Jedyne opłaty jakie są ponoszone to cena krzyża ceremoniarza.

Kurs zakończy się błogosławieństwem Księdza Arcybiskupa w czerwcu w Archikatedrze we Fromborku.

 

TERMINY KOLEJNYCH SPOTKAŃ:

20 października 2018

16 listopada 2018

1 grudnia 2018

5 stycznia 2019

16 lutego 2019

16 marca 2019

6 kwietnia 2019

11 maja 2019