Kurs Ceremoniarzy Parafialnych Archidiecezji Warmińskiej

 

V edycja (2017/2018)

 

  

 

Kurs Ceremoniarza parafialnego przeznaczony jest dla ministrantów Słowa Bożego, którzy ukończyli kurs lektorski i wykazują się gorliwością w pełnieniu swojej posługi. Celem kursu jest głębsze rozumienie liturgii oraz lepsze poznanie wszystkich przepisów dotyczących różnych celebracji liturgicznych. W ramach ćwiczeń praktycznych kandydaci będą doskonalić swoje umiejętności kierowania zespołami ludzi posługujących w celebracjach niedzielnych i świątecznych, a także w czasie świętego Triduum Paschalnego, odpustu parafialnego i innych uroczystości diecezjalnych.

Kurs odbędzie się w budynkach Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum oraz Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zgodnie z wypracowaną praktyką zajęcia będą się odbywały od października do czerwca raz w miesiąc. Rozpoczęcie o godz. 09.30; zakończenie o 13.15. 

Kierowani kandydaci na Ceremoniarzy zobowiązani są do przedstawienia zgody Księdza opiekuna Służby Liturgicznej bądź Księdza Proboszcza.

Kurs jest bezpłatny. Jedyne opłaty jakie są ponoszone to cena krzyża ceremoniarza.

Kurs zakończy się błogosławieństwem Księdza Arcybiskupa podczas Diecezjalnej Pielgrzymki Służby Liturgicznej w czerwcu w Stoczku Klasztornym.

Kursem opiekować się będzie: ks. Adrian Mantykiewicz

 

TERMINY KOLEJNYCH SPOTKAŃ:

14 października 2017

18 listopada 2017

16 grudnia 2017

13 stycznia 2018

24 lutego 2018

10 marca 2018

7 kwietnia 2018

12 maja 2018