Kurs Animatorów Liturgicznych Archidiecezji Warmińskiej

 

II edycja (2019/2020)

 

 Pragnąc wyjść naprzeciw potrzebom parafialnych zespołów Służby Liturgicznej naszej archidiecezji w tym roku rozpoczynamy także formację w ramach kursów Animatorów Liturgicznych. W dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej czytamy:

 

134. W formacji służby liturgicznej w parafii szczególną rolę odgrywają animatorzy. Prowadzą oni grupy dzieci i młodzieży, a także dorosłych. Dlatego powinni się dobrze przygotować do tych zadań.

135. Przygotowanie animatora dokonuje się przez kurs organizowany przez diecezjalne duszpasterstwo służby liturgicznej. Formacja powinna uwzględniać zróżnicowanie zadań, jakie będą podejmować poszczególni animatorzy.

a. Ci, którzy przygotowują się do prowadzenia grup dziecięcych i młodzieży gimnazjalnej mają więcej ćwiczeń poświęconych tym tematom. Ci, którzy będą prowadzić grupy lektorów, akolitów i schole, uczestniczą w spotkaniach wprowadzających w tę problematykę.

b. Animatorzy są także pomocnikami duszpasterzy w prowadzeniu rekolekcji dla członków służby liturgicznej. Przygotowanie powinno być także wprowadzeniem w program rekolekcji.

c. Animator powinien nabyć odpowiednie umiejętności do prowadzenia innych. W szkole animatora liturgicznego potrzebne są więc także zajęcia z psychologii i pedagogiki.

136. Zaleca się, aby animatorzy, po ukończeniu kursu i wykazaniu się odpowiednimi umiejętnościami, byli pobłogosławieni przez biskupa do spełniania swoich zadań. Podejmują oni trudne i odpowiedzialne obowiązki. Przez systematyczne spotkania z podopiecznymi pomagają im coraz bardziej zbliżać się do Boga i coraz lepiej służyć ludziom. Tym zaś, którzy przeżywają formację stałą, pomagają wytrwać w powołaniu i dążeniu do świętości.

 

W naszej Archidiecezji formacja trwać będzie przez okres roku. Uczestnicy muszą mieć ukończony kurs ceremoniarza.

Zagadnienia kursu zawierać będą zarówno zajęcia z zakresu liturgiki i Biblii oraz pedagogiki, psychologii, i dydaktyki pracy w małej grupie. Absolwenci kursu Animatora będą mogli rozpocząć kurs Animatora II stopnia składający się z formacji duchowej oraz kursu wychowawcy kolonijnego, aby mogli pełnić funkcje animatorów i wychowawców na rekolekcjach i wyjazdach parafialnych w wakacje.

Zajęcia będą odbywały się jako seria czterech spotkań weekendowych od piątku (godz. 18:00) do niedzieli (godz. 12:00) w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Gietrzwałdzie. Spotkania te będą miały w części formę rekolekcji, aby uczestnicy oprócz formacji liturgicznej mogli skorzystać także z potrzebnej w posłudze animatora formacji duchowej. 

 

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 26 października razem z uczestnikami pozostały kursów.

Kurs zakończy się błogosławieństwem Księdza Arcybiskupa w czerwcu podczas Archidiecezjalnej Pielgrzymki Służby Liturgicznej w Krośnie.

Kurs Animatora I stopnia odbędzie się w Gietrzwałdzie w dniach:

6-8 XII 2019

7-9 II 2020

20-22 III 2020

15-17 V 2020