Grupa  PÓŁNOCNA

Grupa  POŁUDNIOWA

Do   31 XII 2017

Do   31 XII 2017

Bartoszyce św. Brunona - Szyleny św. Józefa

 

Braniewo św. Antoniego - Frombork Wnieb. NMP

 

Bartoszyce św. Jana Ew. - Lidzbark W. św. Andrz. B.

Olsztyn św. Wojciecha - Olsztyn św. Franciszka

 

Olsztyn św. Jakuba - Olsztyn MB Saletyńskiej

 

Jedwabno św. Józefa - Ostróda św. Hiac. i Franc.

 

Piecki MB Różańcowej - pauza

 

Do   21 I 2018

Olsztyn św. Franciszka - Olsztyn MB Saletyńskiej

 

Piecki MB Różańcowej - Jedwabno św. Józefa

 

Olsztyn św. Wojciecha - Olsztyn św. Jakuba

 

Ostróda św. Hiac. i Franc. - pauza

Do   18 II 2018

Do   11 II 2018

Lidzbark W. św. Andrz. B. - Bartoszyce św. Brunona

 

Frombork Wnieb. NMP - Bartoszyce św. Jana Ew.

 

Szyleny św. Józefa - Braniewo św. Antoniego

Ostróda św. Hiac. i Franc. - Piecki MB Różańcowej

 

Olsztyn MB Saletyńskiej - Jedwabno św. Józefa

 

Olsztyn św. Franciszka - Olsztyn św. Jakuba

 

Olsztyn św. Wojciecha - pauza

Do   15 III 2018

 

Bartoszyce św. Brunona - Braniewo św. Antoniego

 

Bartoszyce św. Jana Ew. - Szyleny św. Józefa

 

Lidzbark W. św. Andrz. B. - Frombork Wnieb. NMP

Do   4 III 2018

Olsztyn św. Jakuba - Piecki MB Różańcowej

 

Jedwabno św. Józefa - Olsztyn św. Wojciecha

 

Ostróda św. Hiac. i Franc. - Olsztyn św. Franciszka

 

Olsztyn MB Saletyńskiej - pauza

Do   25 III 2018

Piecki MB Różańcowej - Olsztyn MB Saletyńskiej 

 

Olsztyn św. Wojciecha - Ostróda św. Hiac. i Franc.

 

Olsztyn św. Jakuba - Jedwabno św. Józefa

 

Olsztyn św. Franciszka - pauza

Do   8 IV 2018

Do   15 IV 2018

Frombork Wnieb. NMP - Bartoszyce św. Brunona

 

Szyleny św. Józefa - Lidzbark W. św. Andrz. B.

 

Braniewo św. Antoniego - Bartoszyce św. Jana Ew.

Olsztyn MB Saletyńskiej - Ostróda św. Hiac. i Franc.

 

Jedwabno św. Józefa - Olsztyn św. Franciszka

 

Piecki MB Różańcowej - Olsztyn św. Wojciecha

 

Olsztyn św. Jakuba - pauza

Do   3 V 2018

Do   6 V 2018

Bartoszyce św. Brunona - Bartoszyce św. Jana Ew.

 

Lidzbark W. św. Andrz.B. - Braniewo św. Antoniego

 

Frombork Wnieb. NMP - Szyleny św. Józefa

Ostróda św. Hiac. i Franc. - Olsztyn św. Jakuba

 

Olsztyn MB Saletyńskiej - Olsztyn św. Wojciecha

 

Olsztyn św. Franciszka - Piecki MB Różańcowej

 

Jedwabno św. Józefa - pauza